2010 จอมจักรวาล 2 Arthur C. Clarke

ISBN:

Published:

Paperback

304 pages


Description

2010 จอมจักรวาล 2  by  Arthur C. Clarke

2010 จอมจักรวาล 2 by Arthur C. Clarke
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 304 pages | ISBN: | 7.40 Mb

ดาวพฤหัสบดีเปนดวงดาวทีมีสิงมีชีวิตอาศัยอยู มนุษยโลกหลายชาติแยงชิงกันขึนไปทำความรูจักกับพวกเขา การติดตอระหวางสิงมีชีวิตนอกโลก กับมนุษยยังคงดำเนินตอไปMoreดาวพฤหัสบดีเป็นดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มนุษย์โลกหลายชาติแย่งชิงกันขึ้นไปทำความรู้จักกับพวกเขา การติดต่อระหว่างสิ่งมีชีวิตนอกโลก กับมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไปEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "2010 จอมจักรวาล 2":


xpages.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us