مشروطه‌ی ایرانی ماشاءالله آجودانی

ISBN:

Published:

Paperback

560 pages


Description

مشروطه‌ی ایرانی  by  ماشاءالله آجودانی

مشروطه‌ی ایرانی by ماشاءالله آجودانی
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 560 pages | ISBN: | 3.72 Mb

دکتر ماشاءالله آجودانی مؤسس کتابخانۀ ایرانیان شده است و مشعل فرهنگی فارسیزبانی را روشن نگاه داشته است. کتابش دربارۀ مشروطیت، از امهات آثاری است که باید قدر دانست و بر صدر نشانید. / ایرج افشار؛ بخارا، شماره 24 خرداد – تیر 81•••من هیچ کتابی را نمیشناسمMoreدکتر ماشاءالله آجودانی مؤسس کتابخانۀ ایرانیان شده است و مشعل فرهنگی فارسی‌زبانی را روشن نگاه داشته است.

کتابش دربارۀ مشروطیت، از امهات آثاری است که باید قدر دانست و بر صدر نشانید. / ایرج افشار؛ بخارا، شماره 24 خرداد – تیر 81•••من هیچ کتابی را نمی‌شناسم که مانند این کتاب مشکل عمیق و اساسی ایران را در دوران معاصر برای پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی به درستی آشکار کرده باشد و تباین اصول تمدن غربی را با عادات ذهنی و آیینهای سنّتی ما به دست داده باشد.اگر امروز بخواهم یک کتاب فارسی را دربارۀ تاریخ مشروطیت مقدم بر سایر کتب توصیه کنم همین کتاب مشروطۀ ایرانی دکتر آجودانی‌ست که آن را بیش از هر کتاب دیگری روشنگر کیفیت شکل گرفتن این مشروطه و آب و هوای خاص آن و شامل سیری در آثار اصیل دوران جنبش مشروطه و پیشینۀ آن می‌دانم.

/ احسان یارشاطر؛ ایرانشناسی، سال دهم، شماره یک، بهار 77•••کتاب دکتر ماشاءالله آجودانی حاصل پژوهش‌های بسیار پراهمیتی است که پس از دهه‌ها که از انتشار نوشته‌های فریدون آدمیت دربارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی جنبش مشروطه‌خواهی در ایران می‌گذرد، دریچۀ نویی به گسترۀ اندیشۀ تجددخواهی ایرانیان باز کرده و پرتوی بر برخی از زوایای ناشناختۀ آن افکنده است.نخستین ویژگی این کتاب رویکرد روش‌شناختی نویسندۀ آن است که آن را از این حیث از دیگر نوشته‌های مربوط به اندیشۀ مشروطه و تجددخواهی ایرانیان متمایز می‌کند.

/ جواد طباطبایی؛ ایران‌نامه، سال شانزدهم، شماره یک، زمستان 76Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "مشروطه‌ی ایرانی":


xpages.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us