Biznes i Finanse

Jak otrzymać dotację z Urzędu Pracy

  • 5 września, 2021
  • 3 min read
Jak otrzymać dotację z Urzędu Pracy

„Realizowane przez oddziały Urzędu Pracy nabory mobilizujące do działania niepracujących cieszą się ogromną powszechnością. Największe natężenie uwagi widoczne jest w kwestii dofinansowania na zbudowanie prywatnego przedsiębiorstwa. Należącym do kluczowych uwarunkowań partycypowania w tego rodzaju przedsięwzięciu jest status bezrobotnego. Placówki ustanawiają sobie dodatkowo, że uczestnikiem nie winna zostać osobistość, która w minionym czasie takową dotację już otrzymała.

Jak pozyskać zapomogę?

Osobistości, jakie czynią wysiłki o dotacje z urzędy pracy, ażeby zgłosić akces do konkursu, muszą zaprojektować drobiazgowy koncept firmy. Ujmują w nim nie tylko rodzaj kierowanej działalności gospodarczej, jednak również projektowane wydatki. Zarówno gotowe biznesplany, oraz oczekiwany przelicznik dodaje się do składanego podania. Komisja konkursowa po szczegółowej analizie złożonych zgłoszeń wskaże najlepsze, biorąc pod uwagę wiele elementów. Triumfatorzy mogą liczyć na prawie trzydzieści tysięcy złotych niezwrotnej dotacji. Nieliczne urzędy nie domagają się nadto dysponowania wkładem własnym. Na jego skład wlicza się kwoty poniesione w trakcie administrowaniem działalnością. Ma się tu na myśli przede wszystkim nakłady na ZUS i US. Do współuczestnictwa można włączyć ponadto wydatkowania wykonane przed złożeniem wniosku.

Zasady udzielania dofinansowań odbiegają od siebie w porównaniu od urzędu pośrednictwa pracy. Z tej przyczyny decydujące jest to, ażeby przed rozpoczęciem formalności zaznajomić się z zasadami konkursu.

Należałoby wiedzieć, iż wspomagana działalność gospodarcza powinna funkcjonować przez co najmniej jeden rok. W innym przypadku beneficjenta czeka zwrócenie całej dotacji.

Jak właściwie uzupełnić wnioski?

Wielu zafrapowanych rezygnuje z startowania w konkursie przez wzgląd na egzekwowane dokumenty. Najwięcej zmartwień sprawiają kryteria formularzy.

Wyjaśnia się, iż pracujący w urzędach znawcy bardzo entuzjastycznie dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami, udostępniając przynajmniej przykładowo wypełniony wniosek o dofinansowanie. Formalności nie dodają kłopotów osobom, które posiadają przyszykowany zarys w głowie. W takim przypadku wypada im zaledwie przekazać go na kartę papieru.

Co więcej, w branży prowadzi działalność niezliczona ilość podmiotów gospodarczych, które zajmują się przygotowywaniem tego rodzaju blankietów. W swojej ofercie posiadają nie jedynie gotowe biznesplany, lecz jak też doradztwo zawodowe. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie odpowiedniej aktywności oraz wykorzystanie swobodnego miejsca na rynku zbytu. Żeby zobaczyć przykładowe biznesplany kliknij tutaj.

Ubiegający się przedsiębiorcy, którzy doświadczają korzyści z dotacji z urzędu pracy w większości przypadków decydują się na jednoosobowe przedsiębiorstwa. O powodzeniu takich konkursów niechaj dowodzą statystyki nowych działalności, które pomnażają się z roku na rok. Jest to impuls dla urzędów pracy, aby tego typu grantów było o wiele więcej. Zadziała to pozytywnie na wzmocnienie polskiego Produktu Krajowego Brutto.

Leave a Reply