Biznes i Finanse

Nowy ryczałt w branży najmu i dzierżawy

  • 9 grudnia, 2021
  • 3 min read
Nowy ryczałt w branży najmu i dzierżawy

Wynajem prywatny domów i mieszkań, krótko i długoterminowy to stosunkowa nowa forma działalności, którą zajmuje się coraz więcej podatników. Od kilku już lat, w celu udokumentowania tej części przychodów, są oni zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym właściwego dla tego rodzaju działalności formularza: PIT 28. 

Kto składa PIT28? 

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym uzyskuje przychody, które opodatkowane są formą zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, musi na koniec roku wypełnić i złożyć w US PIT 28 Online. Tego rodzaju formularz przyporządkowany jest do podatników, którzy uzyskują przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, i to zarówno w ramach działalności gospodarczej jak i wynajmu prywatnego, skierowanego do wynajmujących instytucjonalnych i osób prywatnych. Tego rodzaju pit za rok 2021 należy złożyć do dnia 28 lutego 2022r. 

Komu przysługuje prawo do ryczałtu? 

Prawo do ryczałtu, i co się z tym wiąże, obowiązek składania rocznej deklaracji podatkowej w postaci PIT 28 Online uzyskuje się na cały rok podatkowy. Jednak należy spełnić określone warunki, można go bowiem stracić, jeżeli przekroczy się limit przychodu o wartości 250tys euro, w złotówkach. Wówczas w kolejnym roku prawo do ryczałtu nie przysługuje. 

Można go również utracić w trakcie roku podatkowego, np. poprzez rozszerzenie zakresu działalności o takie przychody, których nie można już rozliczać ryczałtem. Traci się go także pracując dla byłego lub obecnego pracodawcy przez określony ustawą czas. 

Jeżeli limit 250tys euro zostanie przekroczony w trakcie roku podatkowego, nie oznacza to, że natychmiast traci się prawo do ryczałtu. Na zakończenie roku składa się przyporządkowany do działalności PIT 28 a dopiero w następnym roku trzeba przejść na zasady ogólne opodatkowania. 

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zmienia się zasady prowadzenia działalności, do tej pory prowadzonej na zasadzie ryczałtu, podatek na nowych zasadach płaci się dopiero od momentu naruszenia tych zasad. Zatem, w niektórych sytuacjach składa się dwie różne deklaracje, ryczałtową i nową, opartą o zasady ogólne. 

W roku 2022 zmieniają się zasady opodatkowania przychodów ryczałtowych, które mogą wyraźnie zachęcić podatników do przejścia na tę formę. Zmienia się przede wszystkim limit przychodów dla ryczałtu, który z wartości 250tys euro przechodzi na 2 mln euro. Umożliwi to też poszerzenie zbioru branż, które będą mogły skorzystać z tej formy rozliczenia rocznego, a które wcześniej nie były brane pod uwagę. 

Leave a Reply